С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СЕ УРЕЖДАТ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ХОТЕЛИ БЕРЛИН – БЕРЛИН ГОЛДЪН БИЙЧ И БЕРЛИН ГРИЙН ПАРК И ТЕХНИТЕ ГОСТИ, ПО ПОВОД ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ.

 1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ
  1. Резервация в Хотели Берлин – Берлин Голдън Бийч и Берлин Грийн Парк можете да направите по един от следните начини:
  2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.
  3. Справка за направената резервация ще получите на посочен от Вас електронен адрес. В нея се описват: типа и броя на резервираните помещения, датата на настаняване и напускане на хотела, броя и възрастта на гостите, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сум. Моля, прочетете внимателно тази информация и се свържете с нас, в случай, че е необходима корекция.
  4. По преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, което следва да бъде платена авансово в размер на 50% от стойността на всяко едно от резервираните пощения. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 5 (пет) дни след получаване на потвърждение (освен ако не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, е платим на място в хотела.
  5. След получаване на авансовото плащане, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно Потвърдена.
  6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направената от вас резервация дори в случай, че не може да се свърже с Вас.
  7. Когато гост направи резервация в Хотели Берлин – Берлин Голдън Бийч и Берлин Грийн Парк, се счита, че е прочел настоящите условия и е съгласен с тях.
 2. НАСТАНЯВАНЕ
  1. Настаняването в Хотели Берлин – Берлин Голдън Бийч и Берлин Грийн Парк се извършва  след предоставяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Хотели Берлин – Берлин Голдън Бийч и Берлин Грийн Парк администрират и обработват лични данни съгласно действащата нормативна уредба, като всяка  информация, получена от или за гостите,  ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации  и ползваните  услуги и няма да бъде предоставяна за други цели, освен в изрично предвидените от закона случаи.
  2. Правото за настаняване в хотелска стая не може да се прехвърля от едно лице на друго. Лицето, което първоначално е резервирало стаята, е единственото, което има право да остане там.Не може да се прехвърля това право на някой друг без предварително разрешение от хотела.
  3. Гостите нямат право да надвишават максималния капацитет на стаята, която им е предоставена. Запазваме си правото да извършваме проверки на капацитета.
  4. Гости, които не са навършили пълнолетие нямат право на самостоятелно настаняване.
  5. Утвърденият час за настаняване в хотели Берлин е след 15:00 ч. на резервираната дата на пристигане, освен ако в писмен вид не е постигнато друго споразумение в потвърждението за резервация, гостите могат да се настанят единствено след 15:00 ч. Гостите нямат право на достъп до стаята си преди посоченото време.
  6. На датата на напускане, гостите освобождават стаите не по-късно от 11:00 часа сутринта, освен ако не е уговорено друго писмено. Ако гостите желаят да използват „дневна почивка” след 11.00 часа, се информират на рецепция (минимум един ден предварително) дали има такава възможност. Услугата се заплаща допълнително, съгласно действащите цени на рецепция.
  7. Пакетът All Inclusive Gold започва със снакс в деня на настаняване и завършва със закуска в Основния Ресторант на избрания хотел.
  8. Почистващият персонал на хотела работи от 08.30 до 16.00 часа. Всички дейности по почистване и смяна на бельо и хавлии се извършват в отсъствието на гостите и при спазване на всички противоепидимични мерки и указания. В случай, че не желаете ежедневно почистване на стаята имате въможност, да заявите услуги и доставка на допълнителни тоалетни принадежности, кърпи и спално бельо. Хавлиите се подменят на ежедневна база, а спалното бельо на три дни. Заявката се подава на рецепция между 08:00 ч. и 10:00 ч. и ще бъде изпълнена на следващия ден. Опцията ” По заявка ” включва:Доставка на сапун, шампоан, доставка на тоалетна хартия, смяна на хавли, смяна на спално бельо, изхвърляне на боклук, почистване на стая/баня/тераса.
  9. Паркинг: Паркингът не е включен в цената на настаняване и се заплаща на място в хотела. Уведомяваме Ви, че паркоместата принадлежащи към Хотели Берлин – Берлин Голдън Бийч и Берлин Грийн Парк зависят от наличността и не могат за бъдат резервирани. Хотели Берлин – Берлин Голдън Бийч и Берлин Грийн Парк не носят отговорност за нанесена щета върху автомобила Ви на територията на паркинга. Паркингите са неохраняеми. Могат да бъдат в близост до хотелите, както и отдалечени.
  10. Домашни любимци. В Хотели Берлин – Берлин Голдън Бийч и Берлин Грийн Парк не се приемат домашни любимци.
 3. ОТКАЗ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
  Хотелът може да откаже настаняване по следните причини:
  1. Заявката за настаняване не отговаря на Общите условия.
  2. Хотелът е напълно резервиран и няма налични стаи.
  3. Счита се, че гостът, който търси настаняване, може да извърши действия, които не съответстват на закони или разпоредби, или нарушават обществения ред или морала.
  4. Гостът е извършил действие, което представлява значително неудобство за другите гости, настанени в хотела и не спазва утвърдените вътрешни правила за хотела и ресторанта.
  5. Гостът е поискал нещо от хотела или неговите служители, което се счита за неразумно или несправедливо. Това може да включва заявка за нещо, което не се предоставя, или искане за специално обслужване, което излиза извън стандартните услуги, предлагани от хотела.
  6. Хотелът не може да предостави настаняване поради природни бедствия, неизправности в съоръженията и/или други обстоятелства, които пречат на нормалното функциониране.
  7. Гостът, който търси настаняване, е значително пиян или говори и се държи по изключително необичаен начин и се счита, че е вероятно да причини неудобство на другите гости в хотела.
  8. Гостът, който търси настаняване, явно се счита за заразен със заразна болест или подобно състояние.
  9. Гости под 18 години, които не пътуват с родители и придружители. В случай че такъв гост не може да представи валидна лична идентификационна карта по време на регистрацията, хотелът си запазва правото да анулира резервацията.
 4. ЦЕНИ
  1. Всички публикувани цени в уебсайта на Хотели Берлин – Берлин Голдън Бийч и Берлин Грийн Парк са изписани във валутата на страната (или в избраната валута) и са валидни за една нощувка на стая, включвайки ДДС, туристическа такса и застраховка.
  2. Цените се отнасят за посочения период. При наличие на специални и/или промоционални оферти, цените се определят за съответния период, както е посочено на сайта.
  3. Цените, свързани с резервациите на услугите, се предоставят преди и по време на процеса на резервация. Всички резервации, независимо от тяхния произход, трябва да бъдат заплатени във валутата посочена в потвърждението на резервацията. Има опционална възможност за заплащане в евро по банков път.
  4. Хотели Берлин – Берлин Голдън Бийч и Берлин Грийн Парк запазват правото си да променят цените и специалните оферти в зависимост от заетостта на хотела. Специалните оферти са валидни само за резервации, направени по време на обявената оферта, при условията, посочени в нея, и не могат да бъдат използвани за намаление на цената, възстановяване на разликата или рекламация.
 5. АНУЛИРАНЕ И ПРОМЕНИ
  1. Анулирането на резервация може да се извърши само в писмена форма на sales-manager@hotelberlin.bg и изисква потвърждение от маркетинговия отдел. Гостът няма право да извлече никакви законни права от устен отказ. За окончателна дата на отказ се счита датата на получаване на писменото потвърждение за анулиране.
  2. При завършване на процеса на резервация, ясно ще бъдат обозначени крайният срок за анулация и сумата на неустойката при анулиране. Крайният срок за анулация е свързан с началната дата на резервацията, а сумата на неустойката при анулиране зависи от общата сума за резервацията. Молим да обърнете внимание на тези условия за анулация при създаването на вашата резервация, за да избегнете възможни санкции за анулация, неявяване или предсрочно прекратяване на престоя.
  3. Ако хотелът и гостът са се съгласили писмено за конкретна дата за анулиране на резервацията без такси, гостът може да анулира резервацията преди тази дата, без да е необходимо да заплаща такси или компенсации на хотела. Въпреки това, ако гостът не анулира резервацията писмено до уговорената дата, губи правото за анулиране и ще бъде наложена неустойка.
  4. Ако анулирате резервацията си, преди крайния срок за анулиране, посочен по време на процеса на резервация, няма да бъде приложена неустойка за анулиране и ще получите обратно в пълен размер всички платени суми. Възстановяването на средства се осъществява единствено по банков път, след като гостът предостави информация за номера на банковата си сметка, адрес на банката и собствен адрес.
  5. В случай на преждевременно напускане от страна на всички или част от гостите, включени в конкретната резервация, независимо от причината, хотели Берлин имат право да получат компенсация равна на общата стойност на резервацията за неизползваните нощувки.
  6. Промяна в броя гости от страна на госта в посока увеличаване на леглата/стаите по резервацията, се допуска само след потвърждение от маркетинговия отдел, че услугата може да бъде изпълнена спрямо допълнителните гости и след уговаряне на условията и размера на доплащането. Намаляване броя на гостите е допустимо без да се дължат такси и неустойки за това, ако промяната в броя е по време на срока на безплатна анулация. След този срок, при  намаляване на броя гости по резервацията се прилагат условията за анулация  и се допуска само след потвърждаване от страна на маркетинговия отдел или договаряне на условията за промяната.
  7. Хотели Берлин имат право едностранно и без заплащане на компенсация и/или глоби да анулират резервация по време на престоя на госта в следните случаи:
   • В случай на поведение на гост, което, според хотелиера или неговите представители, служители, предизвиква опасност, стрес, вреда, гняв или сериозно неудобство за други гости, служители или партньори или създава риск за повреда на собствеността на хотелиера или на трети лица.
   • В случай на нарушение на Политиката на Хотелите в Берлин.
   • В случай на нереализирано настаняване, поради неявяване в деня на настаняване

Правилник за вътрешния ред и поведение в хотели БЕРЛИН - "Берлин Голдън Бийч" и "Берлин Грийн Парк"

 1. Уважаеми гости, за да бъде престоят Ви максимално спокоен и приятен, молим да се съобразите с реда в хотелите ни:

  • Забранява се съхранението на паспорти на рецепция в хотелите, затова молим учтиво да изчакате докато бъдете регистрирани от дежурния администратор. Моля оставяйте ценните си вещи и документи в сейфа в стаята си или на рецепция. Изгубен ключ за сейф се таксува. За вещи, оставени без надзор в стаята или на територията на хотела, отговорност носи гостът.
  • При напускане на стаята, затваряйте прозорците и вратата на терасата, уверете се, че входната врата е добре затворена и оставете при желание чипа или картата за съхранение на рецепция. Изгубен чип или карта за стаята се таксува.
  • Можете да получите чипа или картата си отново след предоставяне на хотелския си паспорт.
  • Забранява се престой с домашни животни на територията на хотелите.
  • От съображения за сигурност се забранява използването на електрически уреди в стаята, както и на ютия. Хотелите предоставят услуга пране и гладене срещу заплащане.
  • На територията на хотелите е забранено внасянето и складирането на леснозапалими, взривни и обемисти предмети (багажи, мотоциклети, велосипеди и др.)
  • Забранено е изнасянето на имущество от хотелите (хавлии, одеала, чаршафи, възглавници и друга собственост) и тяхното ползване на плажа или около басейна.
  • Приятели и гости можете да посрещате във фоайето на хотелите. Същите не се допускат в стаите на гостите без регистрация и заплащането на нощувка.
  • В интервала 14:00 – 16:00, както и след 22:00 часа е абсолютно забранено вдигането на шум, блъскане по вратите и разговаряне на висок тон в стаите.
  • Настаняването е след 14:00 часа. Освобождаване на стаята до 11:00 часа на обяд, след връщане на чипа за стаята на дежурния администратор и заплащане на дължимите суми, ако има такива! За желание от страна на госта за по-ранно настаняване или по-късно особождаване на стаята, моля да се инфорирате за възможностите и съответната цена на рецепция в хотела на настаняване. Приненапускане на стаята в определените часове се дължи такса в размер на 50% от стойността на нощувката по цени на рецепция за съответния период.
  • При нанесени щети или липсващи предмети по вина на госта, същите се заплащат от госта по пазарна цена!
  • Не е разрешено скачането, плуването с дрехи, играта с големи и твърди предмети в басейна в работно и извън работно време. Не е разрешено плуването в басейна извън работно време. Вечер се извършва профилактиката и почистване на басейна.
  • Забранява се запазването на шезлонги на басейна или плажа с плажни хавлии за повече от 30 минути.
  • Безплатно ползване на външен басейн, чадър и шезлонг около басейна на хотела или на плажа (един чадър и два шезлонга на стая) при наличие на свободни места. Местата са ограничени. Деца, настанени безплатно, не получават тази услига! Шезлонг и чадър са включени в цената за пълноплащащите гости! Резервирането на шезлонги е забранено. Възможно е да има ограничена наличност през някои периоди от деня. 
  • НЕ Е РАЗРЕШЕНО ПУШЕНЕТО В ХОТЕЛСКИТЕ СТАИ! МОЛЯ НЕ ПУШЕТЕ, ЗАЩОТО ХОТЕЛИТЕ ИМАТ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА!
  • На територията в хотелите е изградена Wi-Fi мрежа и система за видеонаблюдение за вашата сигурност. Ползвайки услугите на хотела Вие се съгласявате с видеонаблюдението.
  • Молим Ви, ако забележите съмнителни хора, уведомете незабавно дежурния администратор.
  • Гостите на хотелите носят материална (финансова) отговорност за повреденото и изгубено имущество на хотелите. 
  • При неспазване на правилника, нарушаване на общоприетите норми на поведение, в това число и употребата на наркотици, ще бъдете задължени от ръководството на хотела да го напуснете.
  • Отзиви и препоръки относно работата на хотелите можете да оставите в книгата за мнения на рецепция или в интернет платформите.
  • Паркирането на територията на хотела е възможно само срещу заплащане на определената дневна такса. Задължително поставяйте бележката, издадена от рецепция с номера на Вашия автомобил на видно място на предното стъкло на автомобила ви. В противен случай е възможно репатриране на автомобила. Паркингът е платен, неохраняем.
  • Не предоставяйте гривната си “All inclusive” на трети лица, които не са гости на хотелите. Гривните са със специално закопчаване, което не позволява загубване от страна на госта. Служителите на рецепция могат да подменят старата Ви гривна, само след проверка на името Ви в хотелската система и след връщане на скъсаната стара.
 2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ГОСТИТЕ НА РЕСТОРАНТА

  • Гостите са длъжни да спазват изискванията за посещение на ресторанта – облеклото да бъде спортно елегантно, без джапанки, къси панталони, бански и не добър външен вид.
  • Забранява се разместването и събирането на маси и столове.
  • Закуска, обяд и вечеря се предлагат на блок маса, а храните се консумират само и единствено в залата или на терасата.
  • Забранява се изнасянето на храна, посуда и прибори по стаите и за плажа, в противен случай трябва да заплатите изнесеното по цени на ресторанта.
  • Забранява се влизането в ресторанта с ролери, тротинетки и колела.
  • Деца до 6 год. не се оставят без надзор на блок масите и машините за напитки.
  • Забранява се пълненето на бутилки от машините за напитки. Напитки се предлагат денонощно на всички барове, съгласно работните им времена.
  • Забранява се внасянето на алкохолни и безалкохолни напитки и храна на територията на ресторанта.
  • Гладът е ежедневие за всяко 4-то дете и за всеки 2-ри възрастен човек, а всяко 5 -то семейство живее в лишения, без достъп до пълноценно и балансирано хранене всеки ден. Уважаеми туристи, молим да вземате толкова храна, колкото ще изконсумирате, за да не се налага да я изхвърляме.

ХОТЕЛИ БЕРЛИН ГОЛДЪН БИЙЧ И БЕРЛИН ГРИЙН ПАРК си запазват правото да променят ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и ПОЛИТИКАТА си.